Kunder og leverandører ved Aabenraa Autokøler Have og Park

 

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig.

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Aabenraa Autokøler Have og Park er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Aabenraa Autokøler Have og Park
Industrivej 4
6200 Aabenraa
Tlf.: 7462 1159
CVR: 1650 8292
Mail: mail@koeler.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: databehandlere.

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere udenfor EU og EØS.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels i forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker hellere ikke behandlingen af personoplysninger der jf. punkt 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.

 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder skal du kontakte os (se punkt 1)

 

9. Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk